Įkainiai

Priklausomai nuo atliktų statybos montavimo darbų apimties:
Atliktų statybos montavimo darbų patikra (statybų patikra):

SMD, EUR Įkainis, EUR Laikotarpis
Iki 1,5 mlj. EUR 450 5 d.d
1,5-5 mln. EUR 650 5 d.d
5-7 mln . EUR 800 5-10 d.d
7-8 mln . EUR 1100 10 d.d
8-9 mln. EUR 1500 iki 10d.d.
> 9 mln . EUR sutartinis sutartinis
Ekonominė statinio patikra (sąmatų patikra): Kaina sutartinė. Iki 15 d.d.

Statybų techninė priežiūra: 0,3 – 3 procentai nuo atliekamų / numatomų atlikti statybos montavimo darbų. Priklausomai nuo objekto esamos vietovės, projektinių sprendinių ir pan.

Projekto valdymo paslauga: 1,5-4 procentų nuo atliekamų / numatomų atlikti statybos montavimo darbų samatinės kainos (biudžeto).

Pastatų energetinio naudingumo sertifikavimas.
Kaina sutartinė Nuo 3 d.d.

Buto/ namo atliktų statybos darbų kokybės vienkartinis įvertinimas:
- Butų - nuo 200 EUR.
- Namų – sutartinė, priklausomai nuo statinio esamos vietovės, statinio techninių parametrų ir pan.

* Pastaba: Įkainiai apytikslūs, be PVM. Koreguojami priklausomai nuo patikrų skaičiaus, materialinių resursų, reikalingų užduočiai įvykdyti.

Rašykite – užsakykite laukiame Jūsų: info@statybupatikra.lt gintas @lietmel.balt.net